هدف همایش

هدف اصلی:

«تبیین نقش و جایگاه علم و فناوری در دوران دفاع مقدس و بهره‌گیری از درس آموخته‌های آن در جنگ‌های آینده»

هدف‌های فرعی:

  • رصد، مستندسازی و انتشار تجارب و دستاوردهای علمی و فناورانه دفاع مقدس
  • تبیین و تحلیل تجارب حوزه علم و فناوری دفاع مقدس
  • ایجاد هیات‌های اندیشه ورزی به منظور بهره‌گیری از تجارب علمی و فناورانه دفاع مقدس در صحنه‌های جنگ آینده