موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1459-PAYDARI ابتکارات فرماندهی پدافند هوایی در دوران دفاع مقدس حسن هدایت زاده، هوشنگ مریوانی، شهاب خندانی مقاله پذیرفته شده است
2 1643-PAYDARI ابتکارات مدیریتی سردار سرلشکر شهید حسن باقری در واحد اطلاعات‌عملیات سپاه در دوران دفاع مقدس محمود فرهادی، حسین نامدار مقاله پذیرفته شده است
3 1456-PAYDARI ابتکارات و ابداعات جنگ آبی و خاکی در دوران دفاع مقدس حسن هدایت زاده، هوشنگ مریوانی، شهاب خندانی مقاله پذیرفته شده است
4 1300-PAYDARI ابتکار، خلاقیت و نوآوری پدافند هوایی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران (نمونه موردی عملیات والفجر 8) حمداله نصرالهی، رضا جهان‌فر، جواد اسحاقی مقاله پذیرفته شده است
5 1337-PAYDARI آپتامر به عنوان ابزاری مناسب در تشخیص و خنثی سازی عوامل تهدیدگر بیولوژیک محمد صادق هاشم زاده مقاله پذیرفته شده است
6 1671-PAYDARI ارائه الگوی علم و فناوری های امنیتی انتظامی در دوران دفاع مقدس محمدعلی عامری، محمد قصری، محسن نادی مقاله پذیرفته شده است
7 1543-PAYDARI ارائه الگوی مدیریت استعداد نظام مند در ارتش و بکارگیری آن در جانشین پروری فرماندهان و مدیران دوران دفاع مقدس منصور خیرگو، زینب شکری مقاله پذیرفته شده است
8 1019-PAYDARI-FULL ارائه شاخص‌های پدافندغیرعامل در حوزه لجستیک با استفاده از تجربیات دفاع مقدس امیرحمزه عالی نژاد، علیرضا اکبرزاده، مهدی داداشی حاجی، مهدی میرزائی مقاله پذیرفته شده است
9 1819-PAYDARI ارائه یک مدل عملیاتی برای تولید نظریه مبتنی بر دانش‌تجربی و درس‌آموخته‌های فرهنگ و معارف دفاع مقدس محسن رضایی، محمدرضا حسنی آهنگر، حسین صابری مقاله پذیرفته شده است
10 1407-PAYDARI ارتش و مدیریت دانش بکارگیری علوم و فناوری در دفاع مقدس حسین صنعتی، پوریا مغانلو، محمود هاشمی مقاله پذیرفته شده است
11 1080-PAYDARI-FULL ارتقای قدرت هوایی نهاجا در دوران دفاع مقدس از طریق نوآوری‌های علمی و فناورانه (موردپژوهی: اقدامات نوآورانه شهید ستاری) ناصر عسگری مقاله پذیرفته شده است
12 1734-PAYDARI ارزیابی تطبیقی مدیریت استراتژیک نظام سلامت ارتش ج.ا.ا در هشت سال دفاع مقدس آرمین زارعیان، کوروش عباسسیان، رامین حمیدی فراهانی مقاله پذیرفته شده است
13 1641-PAYDARI ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های علمی و فناوری مؤثر بر قدرت نظامی ایران با لحاظ تجربیات دوران دفاع مقدس سجاد نجفی مقاله پذیرفته شده است
14 1450-PAYDARI استفاده از فناوری جنگ الکترونیک در دفاع مقدس هادی قربانی، شهاب خندانی، هوشنگ مریوانی مقاله پذیرفته شده است
15 1408-PAYDARI اصول علمی و عملیاتی تریاژ و تخلیه مجروحین در عملیات‌های نظامی با نگرشی بر عملکرد ابهاد نزاجا در دوران دفاع مقدس علیرضا فرهمند، حبیب صدر مقاله پذیرفته شده است
16 1677-PAYDARI اقدامات علمی و فناورانه اداره بهداری نیروی هوایی ارتش در پشتیبانی از جنگ در دوران دفاع مقدس سیدرسول عنبرزاده، محمدحسن کامفیروزی، سیدعبدالله صالح نژاد مقاله پذیرفته شده است
17 1272-PAYDARI اقدامات فناورانه حوزه پشتیبانی و فنی هواپیمایی نزاجا در دوران دفاع مقدس جواد دلدارشیخی، ابراهیم پوردهقان، علی مهرابی مقاله پذیرفته شده است
18 1385-PAYDARI اقدامات مبتکرانه دانش بنیان امیر سرلشگر شهید منصور ستاری در دفاع مقدس در حوزه پدافند هوایی حمیدرضا البرزنیا مقاله پذیرفته شده است
19 1282-PAYDARI اقدامات مهندسی نیروی زمینی ارتش ، رمز پیروزی در عملیات طریق القدس سرگرد محسن پاپی ، محمدرضا محرابی مقاله پذیرفته شده است
20 1275-PAYDARI الگوی تفکر خلاق فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس محمد سعید تبرزد، سید فردین زارع، فرامرز نصری، علی ولی سلطانی مقاله پذیرفته شده است
21 1843-PAYDARI الگوسازی از سبک مدیریت علمی و فناورانه خبرگان تدارکات سپاه در دوران دفاع مقدس (رویکرد تحلیل محتوا) منصور جان محمدی، احمد بیطرف مقاله پذیرفته شده است
22 1187-PAYDARI-FULL الگوگیری از ابتکارات و نوآوری های عملیات سایه البرز در گام نخست انقلاب جهت طرحریزی راه و مشی مناسب در گام دوم امیر درمنکی فراهانی، علیرضا عباسی مقاله پذیرفته شده است
23 1793-PAYDARI الگوی نوآوری دفاعی در دوران دفاع مقدس سیدجواد رضائی، ابوطالب شفقت مقاله پذیرفته شده است
24 1428-PAYDARI الگو و مؤلفه‌های ارتباط مؤثر فرمانده- بی‌سیم‌چی در دوران دفاع مقدس مجتبی دمیرچی مقاله پذیرفته شده است
25 1412-PAYDARI آماد و پشتیبانی و نقش آن در دوران دفاع مقدس امین آزادی، غلامحسین سلیمانی شیری مقاله پذیرفته شده است
26 1668-PAYDARI (R2) امنیت برپایه سازماندهی وآمایش متناسب(مطالعه موردی:تشکیل قرارگاه عملیاتی دفاع مقدس در شرق کشور) سیدخلیل سیدعلی پور مقاله پذیرفته شده است
27 1683-PAYDARI امنیت بر پایه نوآوری در اشراف اطلاعاتی در دوران دفاع مقدس (مورد مطالعه: طرح مالک و مستاجر) علی محمد ساعدی مقاله پذیرفته شده است
28 1659-PAYDARI امنیت بر پایه نوآوری در عملیات انتظامی و امنیتی در دوران دفاع مقدس (مورد مطالعه: طرح سویاب و شکار) حسن صمدزاده مقاله پذیرفته شده است
29 1669-PAYDARI امنیت بر پایه نوآوری در مدیریت منابع انسانی (موردمطالعه نیروی ذخیره کمیته انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس) زهرا آگه حمیدآبادی، ابراهیم کریمی مقاله پذیرفته شده است
30 1584-PAYDARI آموزه‌های خدمات و امنیت انتظامی شهرها در بمباران و موشک باران ها در دوران دفاع مقدس ، الگویی برای آینده علیرضا مرادی مقاله پذیرفته شده است
31 1015-PAYDARI-FULL آموزه‌های علمی وصیت‌نامه شهدای دفاع مقدس مطالعه موردی شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران محمد رستمی مقاله پذیرفته شده است
32 1317-PAYDARI بررسی احداث پل های استراتژیک با رویکرد پدافند غیرعامل در دفاع مقدس(نمونه موردی: پل خضر) فاطمه اسد درباغی مقاله پذیرفته شده است
33 1656-PAYDARI بررسی اقدامات ابداعی پدافندی نیروهای شهربانی استان ایلام در دوران دفاع مقدس (ارائه یک نظریه داده بنیاد) فرزاد درویشی، امیررضا نجات، جعفر دارابی مقاله پذیرفته شده است
34 1599-PAYDARI بررسی اقدامات نوآورانه ی عرصه مهندسی در دوران دفاع مقدس امین منصوری، محمدرضا گرامی، مرتضی الهی دوست، مجید رضا زاده مقاله پذیرفته شده است
35 1814-PAYDARI بررسی آموزه‌ها و تجربه‌های دفاع مقدس در حوزه‌های «دیپلماسی و میدان» و تأثیر آن‌ها در پیشرفت علم و فناوری در جمهوری اسلامی حمید حیدری، سیدنواب موسوی مقاله پذیرفته شده است
36 1309-PAYDARI بررسی، بکارگیری و توسعه فناوری سازه های مهندسی در جابه جایی نیروها در دفاع مقدس سهراب احمدیان علویان مقاله پذیرفته شده است
37 1751-PAYDARI بررسی بهره گیری از علم و فناوری در حوزه بهداشت و درمان در دوران دفاع مقدس محمد اربقائی، سیده فائزه شهری نژاد مقاله پذیرفته شده است
38 1710-PAYDARI بررسی پیامدهای نهضت قطعه سازی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس محمد سعید تبرزد، علی ولی سلطانی مقاله پذیرفته شده است
39 1826-PAYDARI بررسی تاثیر ساخت منحرف کننده‌های موشک‌ها در دوران جنگ نفکش‌ها در ایمن نگهداشتن نفتکش‌های ایرانی یاسر معرب، همایون چراغخانی مقاله پذیرفته شده است
40 1660-PAYDARI بررسی تاثیر سیستم های ناوبری بر عملیات های نهاجا سید علی حسینی، ابراهیم شفیعی، ابراهیم چگینی مقاله پذیرفته شده است
41 1716-PAYDARI (R1) بررسی تاریخی تأثیر فعالیت مهندسی رزمی نیروی زمینی ارتش در عملیات بیت‌المقدس مبتنی بر اصول جنگ عبدالعلی فریادی مقاله پذیرفته شده است
42 1237-PAYDARI بررسی تاریخچه طراحی، ساخت و به‌کارگیری پهپاد در دوران دفاع مقدس محمد احمدی، سیاوش صالح فرد، محسن شکروی مقاله پذیرفته شده است
43 1846-PAYDARI بررسی تاکتیک پدافند هوایی سپاه در انهدام جنگنده میگ 25 ارتش عراق توسط سامانه موشکی HQ2 کاظم اردستانی، احمد برادران رزاز مقاله پذیرفته شده است
44 1265-PAYDARI بررسی تجارب عملکرد فرماندهان پدافند هوایی در دوران هشت سال دفاع مقدس هادی محمدپور مقاله پذیرفته شده است
45 1467-PAYDARI (R2) بررسی تجریبات دفاع مقدس از دیدگاه پدافند غیرعامل (محور مقاله: بررسی آموره‌های دفاع مقدس در پیشرفت علم و فناوری) علی وحیدی مقاله پذیرفته شده است
46 1453-PAYDARI بررسی تطبیقی فناوری رادار جنگنده های ایران و عراق در دوران دفاع مقدس آرش مقدس زاده بزاز، شهاب خندانی، هوشنگ مریوانی مقاله پذیرفته شده است
47 1513-PAYDARI (R1) بررسی توسعه علم، فناوری و پیشرفت در پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران علیرضا مرادی صالح، علیرضا قنبری مقاله پذیرفته شده است
48 1821-PAYDARI بررسی جایگاه علم و فناوری در عملیات‌های دریایی دفاع مقدس (مطالعه موردی: عملیات بریجتون) علی اکبر رستمی مقاله پذیرفته شده است
49 1600-PAYDARI بررسی دستاوردهای نوآورانه بهداری و طب رزم در دوران دفاع مقدس امین منصوری، محمدرضا گرامی مقاله پذیرفته شده است
50 1020-PAYDARI-FULL بررسی راهبرد شناختی جمهوری اسلامی ایران در صحنه نبرد دوران دفاع مقدس مهدی میرزائی، علیرضا اکبرزاده، مهدی داداشی، امیر حمزه عالی نژاد مقاله پذیرفته شده است
51 1017-PAYDARI-FULL بررسی راهبردهای دفاعی دوران هشت سال دفاع مقدس براساس علم، دانش و فناوری نظامی هادی مختاری‌فر، سیاوش میهن دوست، پرویز مختاری‌فر مقاله پذیرفته شده است
52 1560-PAYDARI بررسی روش اجرای پل لوله ای بعثت از دیدگاه مهندسی مهدی کامفیروزی، فرج رنجبر، مرتضی عابدین زاده مقاله پذیرفته شده است
53 1351-PAYDARI بررسی روش های جابجایی و نجات تجهیزات پدافندی آسیب دیده بوسیله یگان مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس سعید تیموری، غلامرضا فغانی، داود نظری مقاله پذیرفته شده است
54 1717-PAYDARI بررسی رویکرد علمی و عملی توپخانه صحرایی نزاجا در عملیات‌های دفاع مقدس کیومرث حیدری مقاله پذیرفته شده است
55 1697-PAYDARI بررسی روند انتقال مجروحین و تجهیزات درمانی در دوران دفاع مقدس میثم حسنی مقدم، رامین حمیدی فراهانی، مریم هاشم آبادی، ندا اسکندری، رضا مساعد مقاله پذیرفته شده است
56 1238-PAYDARI بررسی طراحی و به کارگیری سامانه‌های موشکی توسط ارتش در دفاع مقدس محمد احمدی، محسن شکروی، سیاوش صالح فرد مقاله پذیرفته شده است
57 1076-PAYDARI-FULL بررسی علمی عملیات‌های دفاع مقدس از منظر اصول جنگ (مطالعه موردی: عملیات‌های طریق القدس، بیت المقدس، و رمضان) سید فردین زارع، علی ولی سلطانی، محمد سعید تبرزد مقاله پذیرفته شده است
58 1124-PAYDARI-FULL بررسی عملکرد و بهره گیری از علوم در بهداری رزمی در دوران دفاع مقدس محمد امین معصومی مقاله پذیرفته شده است
59 1533-PAYDARI بررسی عملکرد و کارایی بیمارستان صحرایی بهداری نزاجا در دفاع مقدس همایون ملکی، حبیب صدر، احمد فضیلت مقاله پذیرفته شده است
60 1759-PAYDARI بررسی فعالیت های فناورانه نیروی هوایی ارتش ج.ا.ا در دوران دفاع مقدس مائده مقدسی لیچاهی، آرزو معصومی، امیر حسین مقدسی لیچاهی مقاله پذیرفته شده است
61 1780-PAYDARI بررسی مدیریت منابع انسانی با رویکرد مدیریت جهادی در دوران دفاع مقدس عباس فلاح، بهروز دولتشاه مقاله پذیرفته شده است
62 1183-PAYDARI-FULL بررسی میزان تاثیر آموزش آموزه های شناختی دوران دفاع مقدس بر روی تعهد سازمانی کارکنان نظامی سجاد پناهی فر مقاله پذیرفته شده است
63 1204-PAYDARI-FULL بررسی میزان تأثیر بکارگیری علم و فن‌آوری در موفقیت عملیات بیت‌المقدس عباس سعیدی مقاله پذیرفته شده است
64 1545-PAYDARI بررسی مهارت‌های لجستیک فرماندهان جنگ در دوران دفاع مقدس بهزاد امینی، رضا کسری، محمد گودرزی مقاله پذیرفته شده است
65 1799-PAYDARI بررسی نقش پهپادها در نبردهای ناهمگون با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه فازی و تجربیات دفاع مقدس نوذر نعمتی، شهرام حسن نژاد، سجاد نجفی مقاله پذیرفته شده است
66 1281-PAYDARI بررسی نقش تجهیزات و فن آوری مهندسی نیروی زمینی ارتش در شکست حصر آبادان محسن پاپی، محمدرضا محرابی مقاله پذیرفته شده است
67 1585-PAYDARI بررسی نقش زنان در پشتیبانی از جنگ در دوران دفاع مقدس سیدرسول عنبرزاده، محمدحسن کامفیروزی، سیدعبدالله صالح نژاد مقاله پذیرفته شده است
68 1495-PAYDARI (R1) بررسی نقش علم توپخانه صحرایی در دوران دفاع مقدس احمدرضا کاظمی، ابوالقاسم کیا مقاله پذیرفته شده است
69 1367-PAYDARI بررسی نقش فرماندهی و کنترل پدافند‌هوایی در دفاع مقدس سجاد صادقی نقدعلی علیا، عبدالله وفایی ششپیری مقاله پذیرفته شده است
70 1009-PAYDARI-FULL بررسی نقش نوآوری، ابتکارات و خلاقیت‌های علمی و فناورانه در موفقیت رزمی در دوران دفاع مقدس(مطالعه موردی پروژه‌ طراحی و ساخت پل خیبر) مهدی نوری، سیروس وثوقی مقاله پذیرفته شده است
71 1212-PAYDARI-FULL بررسی و ارزیابی توان علمی و فناوری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران قبل از آغاز جنگ تحمیلی تا دوران دفاع مقدس حسن توکلی مقاله پذیرفته شده است
72 1703-PAYDARI بررسی و امکان‌سنجی کارآیی خلاقیت و نوآوری‌های دوران دفاع مقدّس در برابر تهدیدات نوظهور حمیدرضا مومن نژاد، حسنعلی مومن نژاد مقاله پذیرفته شده است
73 1515-PAYDARI بررسی و تبیین آماری میزان اهمیت و عملکرد پدافند هوایی آجا در دوران دفاع مقدس با تکیه بر خلاقیت و نوآوری فرماندهان حسن کولیوند، محمد چگینی، کامران فرج زاده، محمد منصوری، احمد سوری مقاله پذیرفته شده است
74 1293-PAYDARI بررسی و تبیین عملکرد علمی و فناورانه شناسایی و عکسبرداری هوایی در دوران دفاع مقدس رضا اکبری مقدم مقاله پذیرفته شده است
75 1506-PAYDARI بررسی و تبیین نقش و کارکردهای بسیج در دفاع مقدس از منظر حضرت امام (ره) سید هادی زرقانی، نرگس حجی پناه، فرزاد عابدی شجاع، فاطمه بخشی مقاله پذیرفته شده است
76 1827-PAYDARI بررسی و تحلیل تجربیات مهندسی دفاعی( راهسازی و پل سازی و...) در دوران دفاع مقدس مهدی حشمتی جدید، سهیل امامیان، سید رامین رمضانی، ابوالفضل محمدی جانکی مقاله پذیرفته شده است
77 1611-PAYDARI بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر تاب‌آوری زنجیره تامین در عملیات ثامن الائمه با روش فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) سپهر قربانی، حسین عیسایی، احمد بیطرف مقاله پذیرفته شده است
78 1477-PAYDARI بررسی وصیت‌نامه شهدای دانش‌آموخته حوزه تخصصی استحکامات و عمران از دانشگاه افسری امام علی(ع) در دوران دفاع مقدس فریدون عبدی مقاله پذیرفته شده است
79 1831-PAYDARI برقراری ارتباطات زیر ساختی از طریق تجهیزات مخابراتی(کابل، سیم،کاریر، مالتی پلکس) در دفاع مقدس علی ارشقی، علیرضا حسین‌زاده، امیر محمد شیرانی‌نژاد، محمدجعفر علوی مقاله پذیرفته شده است
80 1822-PAYDARI بهداری رزمی در دوران دفاع مقدس احمد اخوان مهدوی، روح الله قائدامینی اسدآبادی مقاله پذیرفته شده است
81 1763-PAYDARI بهره‌گیری از تجربیات دفاع مقدس در پیشر فت علم و فناوری اعظم بختیاری رنانی، نفیسه صدرارحامی مقاله پذیرفته شده است
82 1636-PAYDARI بهره گیری از تجربیات مهندسی رزمی دفاع مقدس (مطالعه موردی پل خضر و موارد مشابه به روز) شاهین بیدمشکی، مهدی میرزایی مقاله پذیرفته شده است
83 1423-PAYDARI بهره‌گیری از علم و فناوری در عملیات روانی و بررسی کاربرد آن در دفاع مقدس محمد فلاح‌عسگری، اسماعیل بخشی مقاله پذیرفته شده است
84 1123-PAYDARI-FULL بهره گیری از علوم و فناوری در جهادخودکفایی و بومی سازی محصولات دفاعی در دوران دفاع مقدس آرمین دارابی مقاله پذیرفته شده است
85 1331-PAYDARI بهره گیری از علوم و فناوری در حوزه بهداشت، امداد، درمان و مهندسی پزشکی در دفاع مقدس سید محسن افخمی مقاله پذیرفته شده است
86 1391-PAYDARI بهره گیری از علوم و فناوری در حوزه ی پدافند جنگ نوین ( ش.م.ر) با اشاره به علوم نوظهور علی شعبانی مقدم کلاچایه مقاله پذیرفته شده است
87 1590-PAYDARI بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه توپخانه و موشکی محمد کرانی، مجتبی ضیاءشمامی، کریم شایق، محمدجواد عامری مقاله پذیرفته شده است
88 1110-PAYDARI-FULL بهره‌گیری از علوم و فناوری در حوزه عملیات زمینی مطالعه موردی کاربرد اصول جنگ در عملیات طریق القدس عباس فلاح، منصور شیخ، بهروز دولتشاه مقاله پذیرفته شده است
89 1021-PAYDARI-FULL بهره گیری از فناور های نوین ارتباطی در حوزه عملیاتی روانی در دوران دفاع مقدس علیرضا اکبرزاده، مهدی میرزایی، مهدی داداشی حاجی، امیر حمزه عالی نژاد مقاله پذیرفته شده است
90 1771-PAYDARI به‌کارگیری علم و فن‌آوری در جنگ الکترونیک در ارتقاء قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران مهناز گودرزی، محمد حسن شاه رضائی مقاله پذیرفته شده است
91 1484-PAYDARI به کارگیری عنصر فریب در عملیات های دفاع هوایی با استناد بر تجارب جنگ تحمیلی حسن نعناکار، محمد مهاجر، مصطفی لطفی جلال آبادی مقاله پذیرفته شده است
92 1336-PAYDARI پپتید نوکلئیک اسید (PNA) به عنوان ابزاری نوین در تشخیص و درمان بیماری های تهدیدکننده بیولوژیک محمد صادق هاشم زاده مقاله پذیرفته شده است
93 1708-PAYDARI پیشرفت علم و فناوری در مقطع تاریخی دفاع مقدس، به مثابه زیرساخت نهضت نرم‌افزاری در گام اول انقلاب اسلامی محمدحسن کامیاب، دانیال تونی، حمید ابدی مرزونی مقاله پذیرفته شده است
94 1851-PAYDARI پیشرفت‌های علمی و فناوری رزمندگان در دوران دفاع مقدس زیربنای اصلی حرکت علمی در کشور سعید اسفنده، محمدحسن کامیاب، دانیال تونی، حمیدرضا مقدم پور، محسن اسکندری مقاله پذیرفته شده است
95 1277-PAYDARI تاثیر آموزه های دوران دفاع مقدس بر پیشرفت علم و فناوری جواد فتحی زرگران مقاله پذیرفته شده است
96 1370-PAYDARI تاثیر آموزه‌های دوران دفاع مقدس بر پیشرفت علم و فناوری مهدی احمدی مقاله پذیرفته شده است
97 1666-PAYDARI (R3) تاثیربه کارگیری علمی اصول جنگ درعملیاتهای دفاع مقدس(مطالعه موردی: فتح المبین وبیت المقدس) اردشیر فائضی مقاله پذیرفته شده است
98 1163-PAYDARI-FULL تأثیر ترویج فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس بر ارتقاء سرمایه اجتماعی اکرم مهرگان نیا مقاله پذیرفته شده است
99 1261-PAYDARI تاثیر شاخص های وجدان کاری در انجام ماموریت ها با تاکید بر اجرای طرح های لبیک یا امام خامنه ای(مدظلله العالی) سید علی نباتی، بهنام اسمعیلی، علی اکبر پیوسته مقاله پذیرفته شده است
100 1521-PAYDARI تاثیر علم و فناوری بر جنگ هشت ساله‌ی ایران و عراق سعید سیدی مقاله پذیرفته شده است
101 1192-PAYDARI تاثیر علوم نظامی بر توان رزمی نزاجا در دوران دفاع مقدس حمید آروند، احمد خادم حسینیه، بهروز دولتشاه مقاله پذیرفته شده است
102 1830-PAYDARI تأثیر فناورانه جنگال در عملیات‌های دفاع مقدس رضا جلایی، امیر مصلح، محبوبعلی حیدریان، محمود کاظمی مقاله پذیرفته شده است
103 1072-PAYDARI-FULL تأثیر متقابل فناوری لجستیک و تاکتیک با کاربرد هواپیمای اف-14 در دفاع مقدس (ابتکار شهید بابایی) محمد رستمی مقاله پذیرفته شده است
104 1472-PAYDARI تاریخ نگاری شفاهی از عملکرد پزشکان رزمنده در دوران دفاع مقدس با توجه به سخنان پزشک آزاده دکتر شهاب وحیدیان علیرضا فرهمند، همایون ملکی، مجتبی اسدی، حبیب صدر مقاله پذیرفته شده است
105 1646-PAYDARI تبیین دکترین نظامیِ فرماندهان جنگ در دوران دفاع مقدس جواد رفیعی راد مقاله پذیرفته شده است
106 1675-PAYDARI (R1) تبیین شایستگی های محوری مدیران جهادی مبتنی بر نگاه شهید سلیمانی بر شیوه ی مدیریت فرماندهان شهید دفاع مقدس مصطفی زارعی، حمیدرضا رهایی، ابوالفضل عباسی مقاله پذیرفته شده است
107 1581-PAYDARI تبیین شایستگی‌های نهفته نیروی هوایی منبعث از دانش و فناوری دفاع مقدس بر اساس دیدگاه کشف و خلق فرصت امیر حسین مقدسی لیچاهی، بهزاد خاتمی، علیرضا رودباری، سلمان اباذری آخوله مقاله پذیرفته شده است
108 1781-PAYDARI تبیین عملکرد هوانیروز در عملیات ثامن‌الائمه (ع) احمدمهدی جمالی مقاله پذیرفته شده است
109 1464-PAYDARI تبیین فناوری نرم (باورهای ملی، اسلامی و اعتقادی) در مدیریت صحنه نبرد در حوزه عملیاتی و راهبردی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امیر حسین مقدسی لیچاهی، امین علایی نجات مقاله پذیرفته شده است
110 1047-PAYDARI-FULL تبیین میزان تاثیر علم و فناوری در آماده‌بکاری بالگردهای تهاجمی هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس(مطالعه موردی: پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه) بهرام مراد، گودرز تافته، احمدرضا پوردستان مقاله پذیرفته شده است
111 1529-PAYDARI تبیین منظومه فکری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) در حوزه جنگ نرم فضای مجازی با تاکید بر بیانیه گام دوم انقلاب سیدرضا طباطبایی منش، حسین اسکندری صدق مقاله پذیرفته شده است
112 1735-PAYDARI تبیین مولفه‌های نبرد دانش بنیان و خلاقانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس حمزه رهیده مقاله پذیرفته شده است
113 1194-PAYDARI-FULL تبیین نقش آموزش، دانشی و مهارت کارکنان ارتش در دفاع مقدس وحید زراعتی مقاله پذیرفته شده است
114 1227-PAYDARI (R1) تبیین نقش سامانه اطلاعاتی متکی بر علم و دانش در پیشبرد عملیات‏های دفاع مقدس سجاد نجفی مقاله پذیرفته شده است
115 1043-PAYDARI-FULL تبیین نقش علم و فناوری در دفاع مقدس و آینده نظام دفاعی ایران حامد تارین مقاله پذیرفته شده است
116 1041-PAYDARI-FULL تبیین نقش علم و فناوری در کاهش سوانح و رویدادهای پروزای هواپیمایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس بهرام مراد، احمدرضا پوردستان، گودرز تافته مقاله پذیرفته شده است
117 1079-PAYDARI-FULL تبیین نقش قدرت هوایی در دفاع مقدس و ارائه الگوی دفاع هوایی (مورد مطالعه شکست حصر سوسنگرد) علی فرهادی مقاله پذیرفته شده است
118 1718-PAYDARI تبیین نقش مهندسی رزمی در پیشبرد عملیات‌های دفاع مقدس بهروز دولتشاه، کیومرث حیدری مقاله پذیرفته شده است
119 1657-PAYDARI (R1) تبیین نوآوری و ابتکارهای دوران دفاع مقدس در تعامل و مشارکت نیروهای نظامی و انتظامی منیرالسادات صمدیان مقاله پذیرفته شده است
120 1382-PAYDARI تجارب ایران و فرماندهان نظامی از بکارگیری عوامل شیمیایی توسط عراق امیرحسین رشیدی احمدآبادی، مهران کاوندی مقاله پذیرفته شده است
121 1053-PAYDARI تجارب راهبردی مدیریت تبلیغات در دفاع مقدس عباس جعفرزاده، هاشم ناطقی مقاله پذیرفته شده است
122 1429-PAYDARI تجارب فرماندهی صحنه نبرد در دوران دفاع مقدس میلاد مرادی مقاله پذیرفته شده است
123 1077-PAYDARI تجارب لجستیک و آماد نیروی هوایی در جنگ ایران و عراق برای تهدیدات آینده سید محمد غفار نیکنام راد مقاله پذیرفته شده است
124 1087-PAYDARI-FULL تجربه استفاده از پهپاد VSTT در نیروی هوایی برای موقعیت‌یابی و انهدام رادارهای دشمن علی فرهادی، حمید رضا زارعی، احسان سرعتی مقاله پذیرفته شده است
125 1568-PAYDARI تجربه نگاری بکارگیری نبوغ، خلاقیت، دانش و علمِ نظامیِ فرماندهان در دوران دفاع مقدس (با تأکید بر تجربیات سه تن از فرماندهان دارنده نشان فتح) رضا جهان‌فر، علی حسین احمدی مقاله پذیرفته شده است
126 1030-PAYDARI-FULL (R1) تحلیل الگوی مدیریت بحران در سیاست های دفاعی حضرت امام(ره) در دوران دفاع مقدس مهدی داداشی حاجی، امیرحمزه عالی نژاد، مهدی میرزائی، علیرضا اکبرزاده مقاله پذیرفته شده است
127 1662-PAYDARI تحلیلی انتظامی امنیتی بر عملیات مرصاد: مطالعه موردی نیروهای انتظامی سابق ( کمیته، شهربانی و ژاندارمری) علی سلطانی مقاله پذیرفته شده است
128 1049-PAYDARI-FULL تحلیلی بر آمار و استعداد نیروها و تجهیزات در عملیات‌های دفاع مقدس علی حنفی مقاله پذیرفته شده است
129 1032-PAYDARI-FULL تحلیلی بر نقش، ابتکارات و نوآوری‌های توپخانه در دفاع مقدس حسین دادوند، مهدی کیخایی مقاله پذیرفته شده است
130 1051-PAYDARI-FULL تحلیلی بر نقش علوم جوی در عملیات های دوران دفاع مقدس ( با تاکید بر عملیات خیبر، والفجر8 و کربلای 5) علی حنفی مقاله پذیرفته شده است
131 1395-PAYDARI (R1) تحلیلی علمی از نحوه طرح‌ریزی، اجرا و بکارگیری اصول جنگ در عملیات طریق‌القدس فریدون عبدی مقاله پذیرفته شده است
132 1193-PAYDARI-FULL تحلیل عوامل جغرافیای نظامی منطقه هورالعظیم در عملیات آفندی خیبر زینب قربانی، مجید فخری مقاله پذیرفته شده است
133 1779-PAYDARI تحلیل گفتمان غرب در ارزیابی توان نظامی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس محمدرضا فولادی، محمد رستمی مقاله پذیرفته شده است
134 1347-PAYDARI تحلیل محتوای اطلاعیه‌های ارتش در 18 ماه نخست دفاع مقدس رحمان جهان فر مقاله پذیرفته شده است
135 1084-PAYDARI-FULL تحلیل مسیر فرارسی فناورانه صنایع دریایی بخش دفاع در جمهوری اسلامی ایران محمدمهدی ملکی کرم آباد، بهنام عبدی مقاله پذیرفته شده است
136 1443-PAYDARI تحلیل نظامی جنگ ایران و عراق از دیدگاه آمریکا محمد عاشوری، هوشنگ مریوانی، شهاب خندانی مقاله پذیرفته شده است
137 1010-PAYDARI-FULL تحلیل نهادی نقش مدیریت راهبردی در کاربرد و توسعه فناوری در طرح های کلان مهندسی دوران دفاع مقدس (مطالعه موردی: قرارگاه مهندسی صراط المستقیم) سیروس وثوقی مقاله پذیرفته شده است
138 1189-PAYDARI-FULL تحلیل و بررسی نقش علم و فناوری پرسنل نیروی هوایی در بکارگیری از تسلیحات و مهمات موجود در جنگنده‌های مختلف عملیاتی امیر درمنکی فراهانی، محمد حمیدی مقاله پذیرفته شده است
139 1650-PAYDARI تحول مفاهیم امنیتی در مکتب نرم افزاری شهید محمد بروجردی حسن رستگارپناه، شهیندخت صانعی مقاله پذیرفته شده است
140 1741-PAYDARI تدوین الگویی برتوانمندسازی و بالندگی فرماندهان یگان‌های نیروی زمینی در دفاع مقدس حمید امیدی مقاله پذیرفته شده است
141 1832-PAYDARI تطبیق و تفسیر شاخص‌های علم و فناوری در احداث استحکامات دفاعی محمدرضا عطارزاد، محمد فیاض، بلال اروجی، هادی باقریان مقاله پذیرفته شده است
142 1564-PAYDARI (R1) تهیه و تصفیه آب در شرایط عملیاتی در 8سال دفاع مقدس سعید صیامی، وحید رحمتی نیا مقاله پذیرفته شده است
143 1262-PAYDARI ثبت تجارب فرماندهان و رزمندگان استان کرمانشاه در عملیات مرصاد رضا جهان‌فر، احمد طیبی صفا، عباس علی پور مقاله پذیرفته شده است
144 1251-PAYDARI جایگاه زنان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت صغری مولائی علی ابادی، سید اکبر سیدهاشمی، سیدعلی سیدهاشمی مقاله پذیرفته شده است
145 1602-PAYDARI جایگاه عقل در دفاع مقدس مرتضی مولائی مقاله پذیرفته شده است
146 1860-PAYDARI جایگاه علم و فناوری در تعالی نگهداری و تعمیر لجستیکی هوایی و جهاد خودکفائی نهاجا در پرتو انقلاب اسلامی، دفاع مقدّس و رهبری حکیمانه الیاس نعمتی، منصور کرباسی، رضا یدالهی، افسانه باقریان مقاله پذیرفته شده است
147 1240-PAYDARI جایگاه علم‌وفناوری در دفاع‌مقدس (مطالعه موردی طرح‌ریزی و اجرای فریب تاکتیکی در موفقیت عملیات بیت‌المقدس) مرتضی کریمی‌فرد مقاله پذیرفته شده است
148 1420-PAYDARI جایگاه علم و فناوری در سامانه فرماندهی ارتش به عنوان یکی از مهمترین عامل شکست راهبرد دشمن در هفته اول جنگ تحمیلی فریدون عبدی مقاله پذیرفته شده است
149 1050-PAYDARI-FULL جایگاه علوم جغرافیایی در طرح‌ریزی و اجرای عملیات‌های دوران دفاع مقدس با تأکید بر عوامل طبیعی علی حنفی، داود امینی مقاله پذیرفته شده است
150 1296-PAYDARI جانشین پروری فرماندهان در دوران دفاع مقدس سید ایمان میراحمدی مقاله پذیرفته شده است
151 1690-PAYDARI جهش در صنعت فناوری و اطلاعاتی و تحول قدرت در صحنه نبرد سعید ربیعی، محسن رستمی مقاله پذیرفته شده است
152 1579-PAYDARI چابک سازی زنجیره تامین صنایع نظامی طبقDNAP و VIKRO طبق الگوهای دفاع مقدس نوید الهوئی مقاله پذیرفته شده است
153 1045-PAYDARI-FULL چابک سازی سامانه ارتفاع متوسط هاوک و نقش آن در عملیات والفجر 8 محسن رحیمی، رضا شاملو مقاله پذیرفته شده است
154 1732-PAYDARI خاصیت تشنج زایی و صرع زایی پایدار عوامل اعصاب منتخب بر اساس شواهد دفاع مقدس مهرداد روغنی، سیامک افشین مجد، محسن خلیلی، غلامحسین قائدی، غلامعلی نادری مقاله پذیرفته شده است
155 1609-PAYDARI (R1) خلاقیت‌ها، ابتکارعمل‌ و ابداعات لجستیکی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس سعید خلیلی، سهیل امامیان مقاله پذیرفته شده است
156 1645-PAYDARI (R2) خلاقیت‌ها و ابتکارات مهندسی رزمی در دوران دفاع مقدس سعید خلیلی، سهیل امامیان مقاله پذیرفته شده است
157 1226-PAYDARI خلاقیت و نوآوری در پژوهش دفاع مقدس سید مهدی حسینی گل افشانی، خلیل قلخانباز، رضا ذبیحی مقاله پذیرفته شده است
158 1693-PAYDARI خودکفایی تجهیزاتی در محیط انتظامی (مطالعه موردی ساخت شناورهای یگان های دریایی در کمیته انقلاب اسلامی) اسماعیل حسنوند مقاله پذیرفته شده است
159 1638-PAYDARI دانش و فناوری‌های نیروی دریایی سپاه در دفاع مقدس: با تأکید بر جنگ نفتکش‌ها علی اکبر رستمی، مصطفی کارآموزیان مقاله پذیرفته شده است
160 1833-PAYDARI درآمدی بر قدرت معنوی در دفاع مقدّس محمد حسنی تبار مقاله پذیرفته شده است
161 1036-PAYDARI-FULL درس‌آموزی از دستاوردهای عملیاتی، علمی و فناوری شهـید سـتاری؛ معمار و نابغه ابتکارات نوین در پدافند هوایی رضا شاملو، محسن رحیمی مقاله پذیرفته شده است
162 1442-PAYDARI دستیابی به فناوری ساخت پهپاد در دوران دفاع مقدس هادی قربانی، شهاب خندانی، هوشنگ مریوانی مقاله پذیرفته شده است
163 1316-PAYDARI (R1) دفاع مقدس، زمینه‌ساز و الگوی تمدن نوین اسلامی نعمت الله قهرمانی مقاله پذیرفته شده است
164 1190-PAYDARI (R1)-FULL دفاع مقدس؛ عملیات هوایی و آثار آن (مطالعه موردی: عملیات هوایی دو سال ابتدایی جنگ) احمد شرفی، مظاهر رضایی فر، وحید ولایتی مقاله پذیرفته شده است
165 1836-PAYDARI دفاع مقدس و تاثیر آن بر فناوری و نوآوری مبتنی بر پویایی‌شناسی سیستم میلاد هاشمی، شهرام علی یاری مقاله پذیرفته شده است
166 1285-PAYDARI دلالت‌های کاربرد فناوری در اجرای راهبردهای رزم زمینی (با تأکید بر محور انسان افزارِ رزم؛ پیاده ‌نظام) مهرداد اسکندری مقاله پذیرفته شده است
167 1143-PAYDARI-FULL راه‌اندازی و بکارگیری رزمی پاد‌های راهبردی اخلال‌گر و فریب‌‌اعمال الکترونیکی AN/ALQ119 در دفاع مقدس ساسان مردیان، علی مظفری، مهدی رهنما مقاله پذیرفته شده است
168 1858-PAYDARI راهبردهای توانمندسازی و روزآمدسازی نیروهای انسانی در دوران دفاع مقدس محمد خواجه، حمید رضا مزارعی نژاد، هادی مراد پیری مقاله پذیرفته شده است
169 1078-PAYDARI-FULL راهبردهای توانمند سازی و روز آمدسازی نیروهای انسانی در دوران دفاع مقدس وحید شمسی مقاله پذیرفته شده است
170 1676-PAYDARI راهبردهای نیروهای انتظامی در مقابله با اتحادیه کمونیست‌های ایران در جنگل‌های آمل با تکیه‌بر کاربست سازمانی آن رضا بیگدلو مقاله پذیرفته شده است
171 1824-PAYDARI راهکارهای علمی حفاظت از استحکامات بتنی در برابر تهدیدات انفجاری مبتنی بر تجربیات دفاعی مصطفی امینی مرزعه، کرد میهن مقاله پذیرفته شده است
172 1289-PAYDARI راهکار های نوین مبارزه با بیوتروریسم ,وحید توکلی بناب، جواد عمودی مقاله پذیرفته شده است
173 1118-PAYDARI-FULL رسانه های ارتباطات جمعی در جنگ نرم جهت بستر سازی جنگ سخت (تلویزیون ملی رژیم بعث عراق در سال قبل از 31 شهریور 1359 و بنگاههای خبری غرب پیش از حمله دوم ناتو به عراق در 2003) فرهود گل محمّدی، فریدون رمضانی، سید حمید رضوی مقاله پذیرفته شده است
174 1754-PAYDARI روانشناسی بالینی رزمندگان مصدوم در اثر انفجار در دفاع مقدس سیده خدیجه رضائی مقاله پذیرفته شده است
175 1811-PAYDARI روش جنگ ایران در دوران دفاع مقدس جلوه‌ای از کاربست فناوری‌های نرم محمود عسکری مقاله پذیرفته شده است
176 1664-PAYDARI روش های ابتکاری در تامین آموزش های مورد نیاز دوران دفاع مقدس(مورد مطالعه شهربانی، ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی ایران) جعفر محمدی برزگر، مهدی نجابتی مقاله پذیرفته شده است
177 1575-PAYDARI روش های ابتکاری شهربانی ج.ا.ا برای تامین امنیت شهروندان دردوران دفاع مقدس ( مورد مطالعه خنثی سازی تله های انفجاری و بمب ها) محمد جهانتاب مقاله پذیرفته شده است
178 1346-PAYDARI روش های علمی بکار رفته جهت محافظت از خوردگی تجهیزات نظامی در دوران دفاع مقدس غلامرضا فغانی مقاله پذیرفته شده است
179 1607-PAYDARI رویکرد آموزش منابع انسانی نهاجا در دوران دفاع مقدس داریوش مهری مقاله پذیرفته شده است
180 1694-PAYDARI رویکردهای مدیریتی دفاع مقدس در حل مسائل پیچیده و چابک‌سازی نظام تبدیل ایده به محصول محمدمهدی مهتدی مقاله پذیرفته شده است
181 1215-PAYDARI-FULL روندپژوهی تغییر تاکتیکی از دفاع هواپایه به دفاع زمین‌پایه در دفاع مقدس خلیل کولیوند، ابراهیم ایجابی مقاله پذیرفته شده است
182 1511-PAYDARI سامانه کنترل وفرماندهی در دوران دفاع مقدس و نقش ارتباطات در آن سید روح اله میراکبری، رضا ثانی قالهر مقاله پذیرفته شده است
183 1266-PAYDARI سبک مدیریت و فرماندهی راهبردی فرماندهان در دوران دفاع مقدس هادی محمدپور مقاله پذیرفته شده است
184 1425-PAYDARI سیر بومی سازی فناوری بکارگیری و ساخت هواناو ها در دوران دفاع مقدس رضا مرادپور، الیاس نعمتی، منصور کرباسی مقاله پذیرفته شده است
185 1130-PAYDARI-FULL سیر تحول علم و فناوری در نگهداری و تعمیرات (نت) تجهیزات دفاعی در دوران دفاع مقدس جهت تبیین چارچوب نقشه راه آینده نت نیروهای مسلح سعید رمضانی، حمزه سلطانعلی، عباس شریفی مقاله پذیرفته شده است
186 1018-PAYDARI-FULL (R2) سیر تحول و پیشرفت در فرآیند توسعه علم وفناوری حوزه مهندسی دوران دفاع مقدس(مطالعه موردی: قرارگاه مهندسی صراط المستقیم) آرمین رجب پور، محمدرضا انصاری، محمد عقیلی مهابادی مقاله پذیرفته شده است
187 1031-PAYDARI-FULL (R1) سیر تحول و پیشرفت علم و فناوری در حوزه ساخت بیمارستان‌های صحرایی در دوران دفاع مقدس محمد عباسیان، شایان شاپوریان مقاله پذیرفته شده است
188 1155-PAYDARI-FULL (R2) سیر تکامل پهپادهای نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران از دفاع مقدس تا امروز مصطفی عباسی ازندریانی، احمد شرفی، سید محمد نیکویی مقاله پذیرفته شده است
189 1307-PAYDARI شبه گفتمان غرب برای پیدا کردن گفتمان غالب در ارزیابی دفاع مقدس کتاب لحظه‌های سکوت محمد رستمی مقاله پذیرفته شده است
190 1531-PAYDARI شناسایی عوامل کلیدی در بومی‌سازی محصولات نظامی متاثر از درس آموخته‌های دفاع مقدس سیداصغر جعفری مقاله پذیرفته شده است
191 1011-PAYDARI-FULL شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژه‌های شاخص قرارگاه مهندسی صراط المستقیم با تأکید بر توسعه فناوری در پروژه‌ها سیروس وثوقی، سید مهدی نامجوی، مهدی نوری مقاله پذیرفته شده است
192 1687-PAYDARI شناسایی مصادیق نوآوری ها و خلاقیت های علمی مدافعان میهن در دفاع مقدس محمد افشارنوری، هادی طاهری فر مقاله پذیرفته شده است
193 1035-PAYDARI-FULL شناسایی و اولویت‌بندی تاکتیک‌های عملیات روانی به‌کاررفته توسط جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس رضا شاملو مقاله پذیرفته شده است
194 1380-PAYDARI شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در عملیات‌های پیروزمندانه دفاع مقدس با روش دیماتل سهراب صادقی، حمیدرضا ضرغامی مقاله پذیرفته شده است
195 1381-PAYDARI شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت عملیات کمان 99 از منظر علم و فناوری با روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) سهراب صادقی، حمیدرضا ضرغامی، جواد زروندی، بهروز امیدی مقاله پذیرفته شده است
196 1165-PAYDARI-FULL (R1) شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر در ارتقا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت توسط زنان اکرم مهرگان نیا مقاله پذیرفته شده است
197 1655-PAYDARI صرفه‌جویی در قوا با بهره‌گیری از عملیات فریب (مورد استفاده شده در منطقه فارسیات جهت متوقف کردن پیشروی نیروهای بعثی در سال 1359) علی کریمی خوزانی مقاله پذیرفته شده است
198 1358-PAYDARI ضرورت بهره‌گیری از تجارب، دانش و ابتکارات دوران دفاع مقدس در پروش خلاقیت کارکنان تحت تربیت و آموزش در نیروهای مسلح فریدون عبدی مقاله پذیرفته شده است
199 1862-PAYDARI طراحی الگوی ادراکی – شناختی رهبری فرماندهان دوران دفاع مقدس با استفاده از نظریه ی داده بنیاد مسعود دارابی، مرتضی رنجبر مقاله پذیرفته شده است
200 1707-PAYDARI طراحی الگو توانمندسازی و روزآمدسازی نیروهای انسانی در دوران دفاع مقدس از منظر شهید حسن باقری محسن رادمهر، محمدرضا خردمند مقاله پذیرفته شده است
201 1684-PAYDARI طراحی درخت دانش تغذیه در دفاع مقدس حامد رضائی، حسین بازرگانی، علی طاهری مقاله پذیرفته شده است
202 1661-PAYDARI طراحی درخت دانشی جذب و بکارگیری کمک های مردمی در حوزه آماد و پشتیبانی دفاع مقدس با استفاده از نگاشت شناختی حسین بازرگانی، صادق حسنی مقدم، علی طاهری، حامد رضایی مقاله پذیرفته شده است
203 1673-PAYDARI طراحی درخت دانشی سازماندهی در حوزه آماد و پشتیبانی دفاع مقدس با استفاده از نگاشت شناختی علی طاهری، حسین بازرگانی، حامد رضائی، صادق حسنی مقدم مقاله پذیرفته شده است
204 1603-PAYDARI طراحی کوله‌پشتی امدادی با کاربرد نظامی، منبعث از تجارب دوران دفاع مقدس و منطبق با نوع تهدیدات آینده محمد نوبخت مقاله پذیرفته شده است
205 1516-PAYDARI طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی فرماندهان پدافند هوایی آجا در دوران دفاع مقدس (مورد مطالعه: سیره شهید سرلشگر منصور ستاری) حسن کولیوند، حسن چهارمحالی مقاله پذیرفته شده است
206 1586-PAYDARI (R2) طراحی و ساخت تقویت کننده کم نویز رادارهای باند L در راستای ارتقاء فناوری علم رادار در طول دفاع مقدس محمد فرهمندراد، حمید محسنی، مهدی توکلی مقاله پذیرفته شده است
207 1709-PAYDARI طراحی و ساخت زره فولادی برای پوشش نقاط بحرانی هواپیمای اف-4 در برابر ضد هوایی محمود جعفری، حسین تاجیک، علی اکبر پوستین دوز، مهدی دباغ، هادی باغبانی مقاله پذیرفته شده است
208 1587-PAYDARI ظرفیت‌سازی علم و فناوری در توسعه لباس رزم دانش‌بنیان در دوران دفاع مقدس مصطفی گودرز مقاله پذیرفته شده است
209 1335-PAYDARI ظهور نانوفناوری در حوزه پزشکی و ایجاد یک انقلاب در روش های تشخیصی عوامل تهدیدگر بیولوژیک محمد صادق هاشم زاده مقاله پذیرفته شده است
210 1417-PAYDARI علم غافل‌گیری عامل اصلی موفقیت عملیات کربلای 5 امین پاشایی هولاسو، قاسم تقی‌زاده مقاله پذیرفته شده است
211 1461-PAYDARI عملیات والفجر 8 و علت های تاثیرگذار بر خلاقیت های رزمندگان عارف کریمی، هوشنگ مریوانی، شهاب خندانی مقاله پذیرفته شده است
212 1274-PAYDARI عملکرد یگان‌های توپخانه صحرایی در دفاع مقدس حاتم سیفی مقاله پذیرفته شده است
213 1795-PAYDARI عملکرد مهندسی رزمی لشکر 17 علی بن ابی‌طالب (ع) در عملیات والفجر هشت علیرضا صداقت مقاله پذیرفته شده است
214 1371-PAYDARI (R3) عوامل الزام‌آور بکارگیری دانش و فناوری در دوران دفاع مقدس ایرج بختیاری مقاله پذیرفته شده است
215 1388-PAYDARI عوامل حفظ اقتدار و استقلال نیروی هوایی در طول دفاع مقدس باوجود خروج مستشاران خارجی از کشور امیر درمنکی فراهانی، محمد حمیدی مقاله پذیرفته شده است
216 1517-PAYDARI عوامل راهبردی موثر بر توسعه خلاقیت و نوآوری فرماندهان پدافند هوایی آجا در دوران دفاع مقدس حسن کولیوند، حسین فتح آبادی، داوود رضایی، حسن چهارمحالی مقاله پذیرفته شده است
217 1588-PAYDARI عوامل موثر در جذب، آموزش، سازماندهی و بکار گیری نیروهای مردمی در جنگ علی رضا طحان منش مقاله پذیرفته شده است
218 1834-PAYDARI فرماندهی و مدیریت راهبردی در دفاع مقدس مبتنی بر فوق‌فناوری نرم محمدرضا حسنی آهنگر، محمدعلی برزنونی، مهدی فاتح راد، مهدی محمدی فرد مقاله پذیرفته شده است
219 1670-PAYDARI فرماندهی و مدیریت نیروهای ژاندارمری در دوران دفاع مقدس ((مورد مطالعه: منطقه کردستان امیربیژن بهرام پور)) عباس قبادی مقاله پذیرفته شده است
220 1635-PAYDARI فناوری برترساز دوران دفاع مقدس مصطفی لطفی جلال آبادی مقاله پذیرفته شده است
221 1796-PAYDARI قواعد فقهی و علمی مدیریت نیروهای مسلح در دفاع مقدس با تاکید بر دیدگاه‌های امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای(مدظله العالی) حسن چگنی، علی کارشناس مقاله پذیرفته شده است
222 1257-PAYDARI (R1) کاربرد علوم و فناوری در حوزه توپخانه در دفاع مقدس جواد رفیعی راد مقاله پذیرفته شده است
223 1366-PAYDARI کشف و احصاء پیامدهای استقرار نظام جانشین پروری مبتنی بر تجارب یادگاران جنگ در دوران دفاع مقدس ابراهیم حاجی پور، محمد غیجی، سید حسن حسینی، محمد مهدی مقاله پذیرفته شده است
224 1658-PAYDARI کنترل فنی و عمرانی مرزهای شرقی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر؛ الگویی برای مهندسی انتظامی مرزها خدر فرجی راد مقاله پذیرفته شده است
225 1448-PAYDARI ماموریت ها و نقش علم و فناوری نیروی هوایی در جنگ ایران و عراق محمد عاشوری، هوشنگ مریوانی، شهاب خندانی مقاله پذیرفته شده است
226 1634-PAYDARI محیط‌شناسی در رزم دریایی؛ نقش جزرومد در عملیات والفجر ۸ مهیار مجیدی نیک مقاله پذیرفته شده است
227 1014-PAYDARI مدیریت آماد و پشتیبانی در دوران دفاع مقدس محسن نوری، مصیب شفیعی پویا مقاله پذیرفته شده است
228 1505-PAYDARI مدیریت جانشین‌پروری در یگان‌های مخابرات و الکترونیک در دوران دفاع مقدس سید روح اله میراکبری، محمود پارساجو مقاله پذیرفته شده است
229 1608-PAYDARI مدیریت جهادی الگویی برای آینده(مورد مطالعه: عملکرد ستاد پشتیبانی و امداد امام در شهرهای جنگ‌زده با تأکید بر کمیته انقلاب اسلامی) علیرضا حیدرنژاد، محسن نادی مقاله پذیرفته شده است
230 1390-PAYDARI مدیریت دانش تجربیات پدافندهوایی در دوران دفاع مقدس امید جعفری زاده، سیروس نعمت زاده مقاله پذیرفته شده است
231 1279-PAYDARI مدیریت دانش و تجربه‌نگاری حوزه‌های دفاع مقدس با تاکید بر بایسته‌های علمی و فناورانه در مستندسازی اصغر محمدی فاتح مقاله پذیرفته شده است
232 1509-PAYDARI مدیریت علوم و فنون آمادو پشتیبانی در دوران دفاع مقدس سید روح اله میراکبری، منوچهر نورایی مقاله پذیرفته شده است
233 1550-PAYDARI مدیریت و فرماندهی شهید صیاد شیرازی در دوران دفاع مقدس رسول کشوری، فارس شیخی مقاله پذیرفته شده است
234 1207-PAYDARI (R1) مدلسازی راهبردهای توانمندسازی سرمایه های انسانی به عنوان فناوری نرم دفاع مقدس محمد جواد زاده کمند، روح اله تولایی، محمدحسین شادمان فر مقاله پذیرفته شده است
235 1185-PAYDARI-FULL مدل سرمایه انسانی مبتنی بر درس آموخته های دفاع مقدس و بیانات رهبری محمدرضا زاهدی، قاسم تقی زاده مقاله پذیرفته شده است
236 1232-PAYDARI مدل مفهومی مدیریت دانش پروژه‌‌های علم و فناوری در دوران دفاع مقدس سید محمود رضا موسوی، مهران کشتکار مقاله پذیرفته شده است
237 1332-PAYDARI مدل های انتقال دانش و تجربه و بهداشت درمان در دوران دفاع مقدس زهرا رجبی مقاله پذیرفته شده است
238 1493-PAYDARI مروری بر اقدامات علمی و خلاقانۀ بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس کیومرث حیدری، ارسلان حیدرپناه مقاله پذیرفته شده است
239 1217-PAYDARI-FULL (R1) مروری بر رهیافت خلاقیت و نوآوری فناورانه در حوزه مخابرات رزمی آجا در دفاع مقدس علی وکیلیان، شکراله محمدی، ناصر مختار زاده مقاله پذیرفته شده است
240 1471-PAYDARI مروری بر عملکرد بهداری ارتش جمهوری اسلامی ایران بر مبارزه با حشرات و بندپایان در طول 8 سال دفاع مقدس علیرضا فرهمند، علی سلطانی، حبیب صدر، همایون ملکی مقاله پذیرفته شده است
241 1783-PAYDARI (R1) مروری بر فعالیت‌های علم و فناوری در حوزه‌ی هوافضا در دوران دفاع مقدس با تمرکز بر فعالیت‌های پهپادی محمدعلی جزووزیری، اصغر عالیزاده مقاله پذیرفته شده است
242 1258-PAYDARI مروری بر مدیریت تجهیزات پزشکی در هشت سال جنگ تحمیلی ارسلان حیدرپناه مقاله پذیرفته شده است
243 1478-PAYDARI (R1) مستندی از خاطرات و تجربیات علمی امیر سرتیپ عبدالله نجفی در زمان ریاست بر کمیسیون‌های اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی فریدون عبدی، حمیدرضا سهیلی مقاله پذیرفته شده است
244 1394-PAYDARI مستندی از زندگی‌نامه و تجارب صحنه نبرد جانشین عملیات نیروی زمینی ارتش در سال اول دفاع مقدس فریدون عبدی مقاله پذیرفته شده است
245 1259-PAYDARI مستندسازی مدیریت دانش تجربیات فرماندهان و کارکنان دوران دفاع مقدس علی اکبر پیوسته، علی دلاور، سید علی نباتی مقاله پذیرفته شده است
246 1633-PAYDARI مصورسازی فناوری‌های دفاعی دریامحور در عملیات‌های دریایی دفاع مقدس سید محمد طاهری اطاقسرا مقاله پذیرفته شده است
247 1582-PAYDARI مطالعه مروری دستاوردهای نظامی و عملکرد نهاجا در عملیات‌های دفاع مقدس امیر حسین مقدسی لیچاهی، علیرضا رودباری، امین علایی نجات، بهزاد خاتمی، سلمان اباذری آخوله مقاله پذیرفته شده است
248 1712-PAYDARI مقابله انتظامی با ستون پنجم در دوران جنگ تحمیلی الگویی بر اشراف اطلاعاتی و عملیات انتظامی همزمان محسن احمدپور مقاله پذیرفته شده است
249 1613-PAYDARI (R2) مقایسه تجهیزات و فناوری‌ نیروی دریایی ایران و عراق در دفاع مقدس هادی قربانی، شهاب خندانی، هوشنگ مریوانی مقاله پذیرفته شده است
250 1837-PAYDARI ملاحظات علم وفناوری و تحلیل راهبردی عملیات کربلای 5 حسینعلی حسن پور، سید محمدرضا طاهری، مسعود مصدق خواه مقاله پذیرفته شده است
251 1746-PAYDARI مواجهه با زخم و سوختگی در جنگ و استفاده از فناوری های نوین برای بهبودی آنها نادیا حسنی، ساینا سادات طباطبایی، نفیسه پاکاری شلمانی، الناز اژدری، پریسا شهرانی مقاله پذیرفته شده است
252 1255-PAYDARI نیروی هوایی، قدرت نرم و مجاهدت در دفاع از ارزش‌ها در انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس محمدرضا بابائی مقاله پذیرفته شده است
253 1729-PAYDARI نقش ارتباطات و الکترونیک در دوران دفاع مقدس مجتبی ناصحی مقاله پذیرفته شده است
254 1704-PAYDARI نقش اطلاعات سیگنالی در 8 سال دفاع مقدس محمد حسن شاه رضائی مقاله پذیرفته شده است
255 1766-PAYDARI نقش آموزش‌های علوم و فنون توپخانه نیروی زمینی ارتش در عملیات‌های دوران دفاع مقدس علی احمدی مقاله پذیرفته شده است
256 1492-PAYDARI (R1) نقش آموزشی و پژوهشی دانشگاه _جهاددانشگاهی و مراکز تحقیقاتی در دوران دفاع مقدس معصومه نجفیانی مقاله پذیرفته شده است
257 1025-PAYDARI-FULL نقش بهره‌گیری از فناوری مین‌های زمینی نزاجا در برابر تهاجمات زمینی عراق در جنگ محمد جعفری مقاله پذیرفته شده است
258 1632-PAYDARI (R1) نقش به کارگیری علم و فناوری مواد کامپوزیتی در ساخت شناورهای تندرو در دوران دفاع مقدس حمید رضایی، علی حاجی‌آبادی، یوسف امیریان، صادق حمزه مقاله پذیرفته شده است
259 1397-PAYDARI نقش پاسداران کمیته‌های انقلاب اسلامی در دوران هشت سال دفاع مقدس (1367-1359) یوسف ترابی، ایت الله گودرزی، مسعود خرم نیا مقاله پذیرفته شده است
260 1730-PAYDARI نقش پهپاد در دفاع مقدس مجتبی ناصحی مقاله پذیرفته شده است
261 1260-PAYDARI نقش تجربیات فرماندهان دوران دفاع مقدس در جنگ های آینده بهنام اسمعیلی، سید علی نباتی، علی اکبر پیوسته مقاله پذیرفته شده است
262 1719-PAYDARI نقش جهاد سازندگی و سنگرسازان بی سنگر در پشتیبانی و مهندسی جنگ در دوران دفاع مقدس رضا تاج آبادی، مجید امیری، امیر مرادی نژاد مقاله پذیرفته شده است
263 1315-PAYDARI (R1) نقش دانشگاه‌ در دفاع مقدس و تاثیرات متقابل جبهه و دانشگاه نعمت الله قهرمانی مقاله پذیرفته شده است
264 1243-PAYDARI نقش دانشگاه‌ها و جهاد دانشگاهی در ایجاد، بکارگیری و توسعه جهادی فناوری پهپادی در دوران دفاع مقدس علی مهرابی، جواد دلدارشیخی مقاله پذیرفته شده است
265 1111-PAYDARI-FULL نقش دانشگاه ها و جهاد دانشگاهی در دوران دفاع مقدس داود منوچهرآبادی مقاله پذیرفته شده است
266 1525-PAYDARI نقش دانشگاه ها و صنعت دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس عادل حیدری، علی بهنیا مقاله پذیرفته شده است
267 1313-PAYDARI نقش دانشگاه و دانشگاهیان در پیشبرد اهداف دفاع مقدس و ارائه‌ی فرهنگ غنی آن به نسل حاضر سعیدرضا بخشی مقاله پذیرفته شده است
268 1491-PAYDARI نقش راهبردی ارتش ج. ا. ایران در پشتیبانی از بعد سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی قدرت ج. ا. ایران در دفاع مقدس محمد صباحی مقاله پذیرفته شده است
269 1861-PAYDARI نقش سازمان اتکا در پشتیبانی از هشت سال دفاع مقدس شهرام محمدی، محمد جلالی، سبحان جدیدساز مقاله پذیرفته شده است
270 1224-PAYDARI-FULL نقش صنایع غیرنظامی در دفاع مقدس ولی اله وحدانی نیا مقاله پذیرفته شده است
271 1566-PAYDARI نقش علم و فن‌آوری در اتخاذ راهبردهای مدیریت صحنه عملیات در دفاع مقدس (بررسی موردی سامانه محاسبات الکترونیکی هدایت آتش توپخانه دستگاه ساها) نصور مریدی مقاله پذیرفته شده است
272 1432-PAYDARI نقش علم و فناوری در دفاع مقدس ( با محوریت طب رزم و بهداشت و درمان) حسین رسولی مقاله پذیرفته شده است
273 1398-PAYDARI نقش علم و فناوری در دوران دفاع مقدس احسان حاتم نژاد مقاله پذیرفته شده است
274 1042-PAYDARI-FULL نقش علم و فن‌آوری درعملکرد یگان های توپخانه ارتش در دفاع مقدس بهرام مراد، احمدرضا پوردستان، ابراهیم ایین پرست، گودرز تافته مقاله پذیرفته شده است
275 1253-PAYDARI (R1) نقش فناورانه نیروی هوایی در تأمین اطلاعات جوّی مورد نیاز صحنه‌های نبرد محمدرضا بابائی مقاله پذیرفته شده است
276 1375-PAYDARI نقش فناوری پرنده‌های هدایت پذیر در دوران دفاع مقدس در عملیاتهای‌ شناسایی جواد روحی کاشیکلایی مقاله پذیرفته شده است
277 1724-PAYDARI نقش کارکنان آماد و پشتیبانی در تعمیر و نگهداری تجهیزات پدافند هوایی در دفاع‌مقدس مرتضی مهری مقاله پذیرفته شده است
278 1692-PAYDARI نقش یگانهای ضربت و پایگاه‌های ژاندارمری در ایجاد امنیت محمد احمدابادی، جعفر پیله ور مقاله پذیرفته شده است
279 1480-PAYDARI نقش مهارت در دفاع مقدس امین عوض نژاد مقاله پذیرفته شده است
280 1791-PAYDARI نقش مهم وحیاتی پدافند هوایی کشور دردفاع مقدس مجتبی جعفریانی، علی ملکی، محمد رضا لخلاقی مقاله پذیرفته شده است
281 1667-PAYDARI نقش مهندسی رزمی نیروی زمینی و جهادسازندگی با رویکرد بررسی ساخت پل در عملیات خیبر وحید چگنی، محمد جعفری، پژمان گودرزی مقاله پذیرفته شده است
282 1410-PAYDARI نقش نخبگان علمی در اتخاذ راهبردهای مدیریت صحنه عملیات در دفاع مقدس سمانه طهماسبی، سعید سعیدی مقاله پذیرفته شده است
283 1679-PAYDARI (R1) نقش نگرش هولوگرافی در خلاقیت رزمندگان در دوران دفاع مقدس حمید مرتضی نیا مقاله پذیرفته شده است
284 1196-PAYDARI نقش واکسنهای نسل جدید و نانوواکسنها در پیشگیری و درمان در تهدیدهای آینده جمیدرضا جوادی، محمد حسن درویشی مقاله پذیرفته شده است
285 1840-PAYDARI نقش و جایگاه آموزه‎های قرآنی در شکل گیری حماسه دفاع مقدس علی نبی الهی مقاله پذیرفته شده است
286 1250-PAYDARI نقش و عملکرد بانوان استان کرمانشاه در دفاع مقدس صغری مولائی علی ابادی، سید اکبر سیدهاشمی، سیدعلی سیدهاشمی مقاله پذیرفته شده است
287 1343-PAYDARI نقش و عملکرد پدافندهوایی در عملیات بیت المقدس (آزادسازی خرمشهر) سیروس نعمت زاده مقاله پذیرفته شده است
288 1722-PAYDARI نگاهی به عملکرد بهداشت و درمان بهداری رزمی ایلام در دوران دفاع مقدس معصومه اطاقی، کوروش سایه میری مقاله پذیرفته شده است
289 1555-PAYDARI نوآوری، ابتکارات و خلاقیت‌های پدافند هوایی در عملیات بیت‌المقدس سیدتقی محمدی، علی عیسی پور خسادان مقاله پذیرفته شده است
290 1494-PAYDARI نوآوری، ابتکارات و خلاقیت های علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس میلاد مرادی، سید احمد شریفی مقاله پذیرفته شده است
291 1362-PAYDARI نوآوری، خلاقیت و ابتکارات علمی فناورانه پدافند هوایی در دوران دفاع مقدس (مطالعه موردی: عملیات والفجر 8) رضا شاملو مقاله پذیرفته شده است
292 1817-PAYDARI نوآوری سازمانی و مدیریت کوانتومی سپاه در دفاع مقدس محسن رضائی، هدایتی هدایتی، حامد نجاران طوسی مقاله پذیرفته شده است
293 1534-PAYDARI نو آوری ها ، ابتکارات و خلاقیت های علمی و فناورانه نیروی پدافند هوایی در دفاع مقدس با محوریت عملیات والفجر8 احسان علمداری، محمد علی رنجبر، سید علی موسوی تبار، ایمان پاسدار مقاله پذیرفته شده است
294 1451-PAYDARI نوآوری های فرماندهان نام‌آور جنگ تحمیلی حسن هدایت زاده، هوشنگ مریوانی، شهاب خندانی مقاله پذیرفته شده است
295 1688-PAYDARI نوآوری‌ها و ابتکارات مهندسی در ساخت پل جهت پیشبرد عملیات‌های دفاع مقدس علی سلگی، سعید موسی وند مقاله پذیرفته شده است
296 1254-PAYDARI هشت سال دفاع مقدس، پیشران خودکفایی صنعتی در نیروی هوایی ارتش محمدرضا بابائی مقاله پذیرفته شده است
297 1368-PAYDARI واکاوی استفاده از مؤلفه‌ها و اصول علمی پدافند غیرعامل در دوره هشت سال دفاع مقدس حسن صالحی، علیرضا پورموید مقاله پذیرفته شده است
298 1554-PAYDARI واکاوی عناصر جوی ـ اقلیمی موثر بر عملیات رزمی والفجر 8 مهدی خزائی، مجید فخری مقاله پذیرفته شده است
299 1758-PAYDARI واکاوی عوامل کلیدی موفقیت شکل گیری و توسعه صنعت دفاعی در دوران دفاع مقدس (مورد مطالعه: صنعت موشکی) قاسم تقی زاده، مریم دهقانی مقاله پذیرفته شده است
300 1565-PAYDARI واکاوی مدیریت علمی و فناورانه در دوران دفاع مقدس کیومرث مولادوست، سیدسعید آقایی مقاله پذیرفته شده است
301 1252-PAYDARI واکاوی نقش، ابتکارات و ظرفیت‌ سازی سامانه مدیریت لجستیک در پیشبرد راهبردهای دفاعی جنگ تحمیلی علی فرهادی، سعید ستارپور، مهدی فاضلی مقاله پذیرفته شده است