شورای سیاستگذاری

سرلشکر پاسدار دکتر محمد باقری

سرلشکر پاسدار دکتر محمد باقری

رییس شورای سیاست گذاری
mohhammadbaghrilocal.ir
رییس ستاد کل نیروهای مسلح
سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی

سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی

رییس همایش
yahyasafavilocal.ir
رییس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی

کمیته برگزاری

سرتیپ دکتر عبدالعلی پورشاسب

سرتیپ دکتر عبدالعلی پورشاسب

دبیر همایش
a.poorshasblocal.ir
جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی

کمیته علمی

سرتیپ پاسدار دکتر قاسم تقی زاده

سرتیپ پاسدار دکتر قاسم تقی زاده

رئیس
g.taghizadehlocal.ir
ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیدجواد رضائی

سیدجواد رضائی

دبیر اجرائی کمیته علمی
rezaeisjlocal.ir
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

مسئول پشتیبانی و اجرائی کمیته علمی
nasraabadilocal.ir
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

کمیته اجرایی

سرتیپ پاسدار دکتر عبدالله عراقی

سرتیپ پاسدار دکتر عبدالله عراقی

دبیر اجرایی
a.araghilocal.ir
رییس پژوهشکده دفاع مقدس پژوهشگاه شهید سلیمانی

کمیته روابط عمومی

سعید ربیعی

سعید ربیعی

کمیته رسانه
s.rabieelocal.ir
رییس روابط عمومی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی