جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس
02 خرداد 1401
جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس با حضور رییس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرمانده کل انتظامی کشور و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و مسئولان کشوری برگزار شد.

در این جلسه هر کدام از اعضا پیرامون اهمیت پرداختن به علم و فناوری در دفاع مقدس و ملاحظات برگزاری هرچه مطلوب این همایش مطالبی را بیان کردند.

این همایش با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح، توسط پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و با مشارکت وزارت دفاع و سازمان های نیروهای مسلح، وزارتخانه های مرتبط با موضوع و مراکز آموزش عالی کشور در نیمه دوم سال ١٤٠١ برگزار خواهد شد.

سردار سرلشکر باقری رئیس شورای سیاستگذاری همایش، سردار سرلشکر صفوی رئیس همایش، سردار تقی زاده دبیر کمیته علمی و سردار عراقی مسئولیت کمیته اجرایی این همایش را عهده دار هستند.