نخستین جلسه کمیته علمی همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس
05 تیر 1401
نخستین جلسه کمیته علمی همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

سردار تقی زاده دبیر کمیته علمی این همایش در این جلسه با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در رابطه با ثبت مباحث علمی و فناوری در دوران دفاع مقدس گفت:
علاوه بر نیروهای مسلح، وزارتخانه های مختلفی در دفاع مقدس نقش داشتند و تاکنون ثبت این مباحث مغفول واقع شده است.

رییس دانشگاه مالک اشتر خاطرنشان ساخت:
حاصل تلاش های اساتید در برگزاری این همایش، رفع دغدغه مقام معظم رهبری در تبیین علوم و فناوری در دفاع مقدس خواهد بود.

 

سردار تقی زاده با بیان اینکه قبل از همایش، پیش نشست هایی در سازمان ها و نهادها و وزارتخانه ها برگزار می شود افزود:
در این پیش نشست ها به نقش علمی هر کدام از سازمان ها پرداخته و عصاره این پیش نشست ها در همایش اصلی ارائه خواهد شد.سردار تقی زاده با تأکید بر اهمیت و ضرورت برگزاری این همایش گفت:
این رویداد صرفا یک کار دانشگاهی نیست بلکه یک همایش ملی است که مقام معظم رهبری آن را مطالبه فرموده اند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره برداری از تجربیات دفاع مقدس افزود:
درس آموخته های دفاع مقدس برای امروز نیز راهگشاست.

در این جلسه سردار تقی زاده دبیر کمیته علمی همایش و رئیس دانشگاه مالک اشتر و نمایندگان مراکز و سازمانهای عضو شورای سیاستگذاری همایش ملی «جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس» حضور داشتند.

اساتید عضو کمیته علمی پیرامون تعیین محورهای همایش و ساز و کارهای کمیته علمی بحث و تبادل نظر کردند.

 

همایش ملی جایگاه علم و فناوری به همت پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سلیمانی و با مشارکت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ١٥ آذر ١٤٠١ در دانشگاه مالک اشتر برگزار خواهد شد/کمیته رسانه همایش