دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس
08 شهریور 1401
دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

در این جلسه سردار تقی زاده دبیر کمیته علمی همایش و سردار عراقی دبیر کمیته اجرایی همایش، گزارش پیشرفت اقدامات و برنامه های خود را جهت برگزاری مطلوب همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس ارائه دادند.

این همایش توسط پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس و با مشارکت وزارت دفاع و پشتیبانی دفاع مقدس و دانشگاهها و وزارتخانه های مرتبط با موضوع ، ١٥ اذر ١٤٠١ در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

تجارب فرماندهی در دوران دفاع مقدس، مدیریت علمی و فناوری در دفاع مقدس، علوم و فناوری در حوزه‌های رزم، پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم دفاع مقدس، اقدامات علمی و فناورانه نهادها و زیرساخت‌های حساس در دوران دفاع مقدس و بهره‌گیری از تجربیات دفاع مقدس در پیشرفت علم و فناوری محورهای اصلی این همایش است.

دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس

سایت همایش به آدرس paydari.ir را برای دریافت مقالات در نظر گرفته‌ایم و علاقمندان تا پایان مهر ماه 1401 فرصت دارند چکیده مقالات خودشان را از طریق این سایت برای دبیرخانه همایش ارسال کنند.

گفتنی است ریاست این همایش علمی بر عهده سرلشکر صفوی است و سردار قاسم تقی زاده دبیر کمیته علمی و سردار عبدالله عراقی دبیر کمیته اجرایی این همایش ملی هستند.

دومین جلسه شورای سیاستگذاری همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس