ویژه نامه الکترونیک همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس منتشر شد
11 آذر 1401
ویژه نامه الکترونیک همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس منتشر شد

در این ویژه نامه اخبار برخی از پیش نشست های برگزار شده با موضوع جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس توسط سازمان های لشکری و کشوری، گزارش های تصویری برنامه ها، چکیده ای از گفتگوهای اختصاصی با برخی از چهره های برجسته دوران جنگ تحمیلی و سایر اخبار مرتبط با همایش منتشر شده است.

گفتنی است در این ویژه نامه، پرونده ویژه ای با موضوع نقش علم و فناوری در اطلاعات دفاع مقدس همراه با گفتگو با سرلشکر باقری و سایر فرماندهان و مسئولان حوزه اطلاعات عملیات دفاع مقدس با رویکرد خبری قرار دارد.

کمیته رسانه همایش
Paydari.ir

ویژه نامه همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس