انجام بیش از 100 هزار عمل جراحی پیچیده در دوران دفاع مقدس
14 اسفند 1402
انجام بیش از 100 هزار عمل جراحی پیچیده در دوران دفاع مقدس

حسین قناعی در آستانه برگزاری «همایش تخصصی جایگاه علم و فناوری حوزه سلامت در دفاع مقدس» خدمت رسانی به مجروحان در کمترین فاصله زمانی را یکی از اقدامات بی نظیر کادر درمان در دوران دفاع مقدس دانست و گفت: در آن دوران کادر درمان کمترین فاصله زمانی را با مجروحان داشت و هنگام عملیات، سوله های اورژانس در خط مقدم بود که وقتی رزمندگان پیش روی می کنند با فاصله بسیاری کمی به مراکز امدادی دسترسی داشته باشند.

وی با اشاره به این که پزشکان و کادر درمان، بیش از صد هزار عمل جراحی پیچیده را در دوران دفاع مقدس انجام دادند، بیان داشت: در«همایش تخصصی جایگاه علم و فناوری حوزه سلامت در دفاع مقدس» ضمن مرور فناوری های سلامت در دوران دفاع  مقدس، میزان آمادگی زیرساخت ها در برابر تهدیدهای آینده و جنگ های نوین و بیولوژیک بررسی می شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران به روزرسانی خدمت رسانی و حمایت از مجروحان با روش های نوین را یکی از  اهداف این همایش بیان کرد و افزود: امیدوارم با برگزاری این سلسله همایش ها که در آینده نیز ادامه خواهد داشت، وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم به همراه بهداری نیروهای مسلح، در صورت بروز حوادثی در آینده کشور، با کسب آگاهی های لازم، با فوتی کمتر و کیفیت بهتر جان مجروحان را نجات دهند.

وی با بیان این که «همایش تخصصی جایگاه علم و فناوری حوزه سلامت در دفاع مقدس» با هدف مرور تجربیات بی نظیر گذشته و به کارگیری روش های نوین در آینده برگزار می شود، اظهار کرد: در این همایش آنچه در تاریخ دفاع مقدس به صورت عملی و بی نظیر تجربه شده عنوان و بررسی خواهد شد.

«همایش تخصصی جایگاه علم و فناوری حوزه سلامت در دفاع مقدس» چهارشنبه 5 مهرماه از ساعت 7:30 تا 12 به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.