تلفیق علم و ایمان مبنای موفقیت کادر سلامت در دوران دفاع مقدس
14 اسفند 1402
تلفیق علم و ایمان مبنای موفقیت کادر سلامت در دوران دفاع مقدس

دکتر زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به نقش وزارت بهداشت و بهداری‌ها در زمان دفاع مقدس اشاره و آن را الگویی موفق و ارزنده برای مدیران سلامت کشور دانست.

دکتر الهیان در همین زمینه خاطرنشان کرد: سال‌های دفاع مقدس در زمینه های مختلف الگویی برای ملت پر افتخار ایران است و علاوه بر جهاد، شهادت، جانبازی و ایثارگری، منظومه ای از مدل های موفق مدیریتی در زمینه های مختلف است که رهبر معظم انقلاب نیز بارها به آن اشاره فرمودند.

به عقیده نماینده مردم تهران در مجلس، یکی از مدل های موفق مدیریتی دفاع مقدس در حوزه بهداشت و درمان بوده که نشانگر تلفیق علم و ایمان در عرصه بهداری بهداشت و درمان است.

دکتر الهیان خاطرنشان کرد: تلفیق ایمان و علم در دفاع مقدس از سوی کادر سلامت تبدیل به یک نماد شده که امروز بازخوانی دوران دفاع مقدس در عرصه مدیریت بهداشت و سلامت و تیم های پزشکی بسیار راهگشا است.

وی گفت: در حوزه سلامت و خدمات تیم های بهداری در دفاع مقدس کتاب ها و مستندات فراوانی وجود دارد که بازخوانی و تدریس آنها یک ضرورت است.